FAIL (the browser should render some flash content, not this).

www.solergia.pl | Doradztwo energetyczne | Certyfikacja Energetyczna | Audyt Energetyczny | Świadectwa Energetyczne | Wrocław | Oleśnica